Trainingen

 

Opleidingen

Om u optimaal gebruik te laten maken van onze systemen, verzorgen wij in ons eigen opleidingscentrum verscheidene trainingen. Op verzoek bieden wij ook incompany-trainingen. Iedere deelnemer krijgt na afloop van een workshop, training of opleiding een bewijs van deelname.

 

Applicatiebeheer

De opleiding applicatiebeheer is een tweedaagse opleiding. Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die PC-Time compleet moeten gaan beheren. Op de eerste dag houden we ons bezig met de opbouw en inrichting van het systeem en op de tweede dag wordt de werking en het onderhoud van PC-Time behandeld.

 

Dagelijksbeheer

De opleiding dagelijksbeheer is speciaal voor medewerkers die de dagelijkse gang van zaken binnen PC-Time® gaan beheren, d.w.z. het invoeren van nieuwe medewerkers, het aanmaken van nieuwe roosters, het uitgeven van badges en de dagelijkse mutaties.

 

Database training

De database training is een opleiding voor mensen die met een lijstgenerator zelfstandig rapporten gaan maken. Samen met een cursusleider worden de verschillende aspecten van de opbouw van de database van PC-Time® doorlopen en wordt er een aanzet gegeven voor het zelfstandig maken van lijsten.